فروشگاه آنلاین ویکی کنکور

انتشارات گیلنا با هدف ارتقاء سطح علمی تا آخرین لحظه کنکور در کنار شما دانش آموزان عزیز خواهد بود

موسسه آموزشی گیلنا در سال 1373 توسط استاد حسین احمدی ( ابداع گر آموزش های تصویری در ایران ) برای کمک و ارتقا سطح علمی کنکور و همچنین موفقیت دانش آموزان که کنکور را در پیش روی دارند، افتتاح شد.ایشان با مدیریت موفق خود و گردآوردن اساتید رتبه های برتر و جوان در عین حال با تجربه باعث پیشرفت این موسسه و موفقیت های چشمگیری از جمله به دست آوردن رتبه های برتر کنکور شد. فروشگاه آنلاین ویکی کنکور نماینده رسمی موسسه آموزشی کنکور آسان (انتشارات گیلنا ) می باشد که با ادامه اهداف از پیش تعیین شده ایجاد شده است و تحت نظر مستقیم استاد حسین احمدی به فعالیت خود ادامه می دهد تا با ارائه پکیج های ویژه دروس کنکوری میزان موفقیت شما عزیزان را بشکل چشمگیری افزایش دهد.

نام محصول و منابع آموزشی نام مدرس قیمت
اموزش فیزیک و اندازه گیری دهم مسعودی ۴۰
اموزش کار و انرژی و توان مسعودی ۷۰
اموزش ویژگی های فیزیکی مواد مسعودی ۱۷۰
اموزش دما و گرما و قانون گازها مسعودی ۷۰
روش تست زنی اندازه گیری مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی ویژگی های فیزیکی مواد مسعودی ۱۹۵
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها مسعودی ۱۶۵
روش تست زنی کار و انرژی مسعودی ۱۱۵
اموزش الکتریسیته ساکن تجربی مسعودی ۷۰
روش تست الکتریسیته ساکن تجربی مسعودی ۷۵
اموزش جریان الکتریکی و مدار تجربی مسعودی ۱۲۰
روش تست جریان و مدار مسعودی ۱۱۵
اموزش القا و مغانطیس مسعودی ۷۵
روش تست بخش اول القا و مغناطیس تجربی مسعودی ۱۱۰
روش تست بخش دوم القا و مغناطیس تجربی مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی خازن تجربی مسعودی ۴۰
اموزش اکتریسته ساکن یازدهم رشته ریاضی مسعودی ۷۰
روش تست الکتریسیته ساکن یازدهم رشته ریاضی مسعودی ۹۵
اموزش جریان الکتریکی و مدار رشته ریاضی مسعودی ۱۲۰
روش تست جریان و مدار رشته ریاضی مسعودی ۱۳۰
اموزش مغناطیس و القا رشته ریاضی مسعودی ۹۰
روش تست بخش اول القا و مغناطیس ریاضی مسعودی ۱۳۰
روش تست بخش دوم القا و مغناطیس رشته ریاضی مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی خازن رشته ریاضی مسعودی ۵۵
همایش فیزیک پایه دهم و یازدهم  رشته ریاضی مسعودی ۵۰۵
همایش فیزیک پایه دهم و یازدهم تجربی مسعودی ۴۷۰
اموزش ترمودینامیک رشته ریاضی شاهانی ۶۰
حرکت شناسی دوازدهم رشته تجربی مسعودی ۱۳۰
حرکت شناسی دوازدهم رشته ریاضی مسعودی ۱۵۰
نوسان تجربی مسعودی ۱۱۵
نوسان رشته ریاضی مسعودی ۱۱۵
فیزیک اتمی هسته ای تجربی مسعودی ۲۴۰
دینامیک رشته تجربی مسعودی ۲۲۰
دینامیک رشته ریاضی مسعودی ۲۲۰
اموزش مجموعه,الگو و دنباله انتشارات گیلنا مسعودی ۱۰۰
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مسعودی ۳۰
اموزش آمار و احتمال انتشارات گیلنا مسعودی ۶۰
روش تست زنی مبحث مجموعه مسعودی ۶۰
روش تست زنی الگو و دنباله مسعودی ۶۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن انتشارات گیلنا مسعودی ۴۵
روش تست زنی آمار و احتمال دهم مسعودی ۱۳۵
روش تست زنی مثلثات مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادلات و سهمی دهم مسعودی ۱۴۰
روش تست زنی نامعادلات مسعودی ۱۱۰
روش تست تابع مسعودی ۵۰
اموزش فصل ۱ و ۲ هندسه دهم شاهانی ۱۰۵
اموزش فصل ۳و۴ هندسه دهم شاهانی ۹۰
روش تست فصل ۱و۲ هندسه دهم شاهانی ۶۰
توان های گویا و عبارت جبری شاهانی ۱۰۵
اموزش هندسه تحلیلی یازدهم تجربی مسعودی ۶۵
روش تست هندسه تحلیلی مسعودی ۴۵
معادلات و سهمی جامع یازدهم تجربی مسعودی ۱۴۵
اموزش تابع یازدهم تجربی مسعودی ۷۰
روش تست تابع مسعودی ۹۰
روش تست زنی مثلثات یازدهم مسعودی ۷۵
توابع نمایی و لگاریتمی مسعودی ۱۰۰
اموزش جامع احنمال کنکور مسعودی ۱۰۰
روش تست احتمال مسعودی ۶۰
روش تست حد یازدهم تجربی مسعودی ۱۳۰
روش تست هندسه تحلیلی یازدهم رشته ریاضی مسعودی ۴۵
اموزش هندسه تحلیلی رشته ریاضی مسعودی ۴۵
اموزش تابع رشته ریاضی مسعودی ۹۰
روش تست تابع مسعودی ۹۰
اموزش معادله و سهمی مسعودی ۸۰
توابع نمایی و لگاریتمی ریاضی مسعودی ۱۱۵
اموزش مثلثات امیر مسعودی ۸۰
روش تست احتمال جامع کنکور ریاضی مسعودی ۱۱۵
اموزش جامع احنمال کنکور ریاضی مسعودی ۱۱۵
روش تست تابع دوازدهم تجربی مسعودی ۷۵
روش تست مثلثات دوازدهم تجربی مسعودی ۷۵
روش تست مشتق و کاربرد مشتق تجربی مسعودی ۲۵۰
روش تست حد دوازدهم تحربی مسعودی ۸۵
روش تست حد جامع تجربی مسعودی ۱۹۰
روش تست تابع دوازدهم رشته ریاضی مسعودی ۶۰
روش تست مثلثات دوازدهم رشته ریاضی مسعودی ۵۰

لیست قیمت محصولات و منابع و دی وی دی های عارف ربیعیان :

اموزش کیهان,زادگاه الفبای هستی عارف ربیعیان ۱۰۵
اموزش ردپای گازها در زندگی ربیعیان ۱۲۰
اموزش آب آهنگ زندگی ربیعیان ۱۰۵
روش تست کیهان زادگاه الفبای هستی ربیعیان ۱۳۵
روش تست ردپای گازها در زندگی عارف ربیعیان ۱۰۵
روش تست آب اهنگ زندگی ربیعیان ۱۲۰
همایش مسائل دهم و یازدهم ربیعیان ۲۸۰
محاسبات ریاضی در شیمی ربیعیان ۳۰
اموزش قدر هدایای زمینی را بدانیم ربیعیان ۷۵
اموزش در پی غذای سالم ربیعیان ۱۰۵
اموزش پوشاک نیاز پایان ناپذیر ربیعیان ۷۵
روش تست قدر هدایای زمینی را بدانیم ربیعیان ۲۱۰
روش تست در پی غذای سالم ربیعیان ۱۳۵
روش تست پوشاک نیاز پایان ناپذیر ربیعیان ۷۵
روش تست مولکول ها در خدمت تندرستی مهندس ربیعیان ۲۰۰
روش تست اسایش و رفاه در سایه شیمی عارف ربیعیان ۲۰۰
روش تست شیمی جلوه ای از هنر زیبایی ربیعیان ۱۶۰
روش تست راهی به سوی آینده روش ربیعیان ۱۵۵

لیست قیمت محصولات زیست دکتر شیخی :

اموزش زیست دهم شیخی ۱۴۵
روش تست زیست دهم شیخی ۱۰۰
اموزش زیست یازدهم شیخی ۱۰۰
روش تست زیست یازدهم شیخی ۱۰۰
اموزش زیست دوازدهم پازوکی ۲۴۰

 

لیست قیمت محصولات ادبیات دکتر ابان انتشارات گیلنا کنکور آسان است

اموزش ادبیات دهم ابان ۱۸۰
روش تست ادبیات دهم ابان ۱۳۵
جمع بندی ادبیات دهم ابان ۶۰
اموزش ادبیات یازدهم ابان ۱۵۰
روش تست ادبیات یازدهم ابان ۱۳۵
اموزش ادبیات دوازدهم ابان ۲۸۰
روش تست ادبیات دوازدهم ابان ۱۶۰

 

اموزش عربی دهم استاد احمدی ۲۱۰
روش تست عربی دهم استاد احمدی ۲۰۰
اموزش عربی یازدهم استاد احمدی ۱۰۵
خلاقیت در عربی یازدهم استاد احمدی ۲۰۰
اموزش عربی دوازدهم استاد احمدی ۱۱۰

لیست قیمت منابع آموزشی موسسه گیلنا کنکور آسان است (زبان انگلیسی)

روش تست زبان انگلیسی دهم دکتر دانش زاده ۱۰۵
اموزش زبان یازدهم دانش زاده ۱۸۰
روش تست زبان یازدهم دانش زاده ۹۰
روش تست زبان دوازدهم دانش زاده ۱۸۰

لیست قیمت محصولات آموزشی استاد احمدی گیلنا

اموزش دین و زندگی دهم استاد احمدی ۲۲۰
روش تست دین و زندگی دهم استاد احمدی ۱۱۰
اموزش دین و زندگی یازدهم استاد احمدی ۲۶۰
روش تست دین و زندگی یازدهم استاد احمدی ۲۰۰
اموزش دین و زندگی دوازدهم استاد احمدی ۲۰۰
روش تست دین و زندگی دوازدهم استاد احمدی ۲۰۰