نمایش 1–18 از 118 نتایج

Show sidebar

آموزش الکتریسیته ساکن یا الکترواستاتیک(فصل اول فیزیک یازدهم ،ویژه رشته ریاضی و تجربی)

84,000 تومان 70,000 تومان

آموزش جامع احتمال کنکور ویژه رشته تجربی یازدهم

120,000 تومان 100,000 تومان

آموزش جامع احتمال کنکور ویژه رشته ریاضی یازدهم

145,000 تومان 115,000 تومان

آموزش جامع تستی تابع، فصل دوم،حسابان یازدهم(ویژه رشته ریاضی و تجربی)

84,000 تومان 70,000 تومان

آموزش جامع تستی تابع، فصل سوم، ریاضی یازدهم (ویژه رشته تجربی)

84,000 تومان 70,000 تومان

آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمی حسابان یازدهم(ویژه رشته ریاضی)

138,000 تومان 115,000 تومان

آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمی ریاضی یازدهم(ویژه رشته تجربی)

120,000 تومان 100,000 تومان

آموزش جامع جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم-ویژه تجربی

144,000 تومان 120,000 تومان

آموزش جامع حد و پیوستگی ریاضی یازدهم مسعودی، فصل ششم (ویژه تجربی)

162,000 تومان 135,000 تومان

آموزش جامع حد و پیوستگی ریاضی یازدهم، فصل ششم (ویژه تجربی)

162,000 تومان 135,000 تومان

آموزش جامع زبان انگلیسی پایه یازدهم

60,000 تومان 50,000 تومان

آموزش جامع زبان انگلیسی پایه یازدهم درس اول

84,000 تومان 70,000 تومان

آموزش جامع زبان انگلیسی پایه یازدهم درس دوم

72,000 تومان 60,000 تومان

آموزش جامع زبان فارسی یازدهم

144,000 تومان 120,000 تومان

آموزش جامع ژنتیک مندلی

126,000 تومان 105,000 تومان

آموزش جامع شیمی یازدهم(ویژه رشته تجربی و ریاضی فیزیک)

735,000 تومان 612,000 تومان

آموزش جامع عربی یازدهم انسانی

173,000 تومان 144,000 تومان

آموزش جامع مثلثات یازدهم (ویژه ریاضی فیزیک)

96,000 تومان 80,000 تومان

پایه یازدهم