نمایش 1–18 از 109 نتایج

Show sidebar

آموزش الکتریسیته ساکن یا الکترواستاتیک(فصل اول فیزیک یازدهم ،ویژه رشته ریاضی و تجربی)

70,000 تومان 56,000 تومان

آموزش جامع احتمال کنکور ویژه رشته تجربی یازدهم

100,000 تومان 80,000 تومان

آموزش جامع احتمال کنکور ویژه رشته ریاضی یازدهم

115,000 تومان 92,000 تومان

آموزش جامع تستی تابع، فصل دوم،حسابان یازدهم(ویژه رشته ریاضی و تجربی)

90,000 تومان 72,000 تومان

آموزش جامع تستی تابع، فصل سوم، ریاضی یازدهم (ویژه رشته تجربی)

70,000 تومان 56,000 تومان

آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمی حسابان یازدهم(ویژه رشته ریاضی)

200 تومان

آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمی ریاضی یازدهم(ویژه رشته تجربی)

100,000 تومان 80,000 تومان

آموزش جامع جریان الکتریکی رشته تجربی

120,000 تومان 96,000 تومان

آموزش جامع حد و پیوستگی ریاضی یازدهم مسعودی، فصل ششم (ویژه تجربی)

135,000 تومان 108,000 تومان

آموزش جامع درس ادبیات کنکور

1,770,000 تومان 1,416,000 تومان

آموزش جامع درس دین وزندگی کنکور

530,000 تومان 424,000 تومان

آموزش جامع درس زبان انگلیسی کنکور

645,000 تومان 516,000 تومان

آموزش جامع درس شیمی کنکور

1,110,000 تومان 888,000 تومان

آموزش جامع درس عربی کنکور

870,000 تومان 696,000 تومان

آموزش جامع زبان انگلیسی پایه یازدهم

50,000 تومان 40,000 تومان

آموزش جامع زبان انگلیسی پایه یازدهم درس اول

70,000 تومان 56,000 تومان

آموزش جامع زبان انگلیسی پایه یازدهم درس دوم

60,000 تومان 48,000 تومان

آموزش جامع زبان فارسی یازدهم

120,000 تومان 96,000 تومان

پایه یازدهم