نمایش یک نتیجه

Show sidebar

پکیج جمع بندی تست زنی شیمی کنکور پایه دهم

360,000 تومان 288,000 تومان

پکیج جمع بندی تست زنی شیمی کنکور پایه دوازدهم

715,000 تومان 572,000 تومان

پکیج جمع بندی تست زنی شیمی کنکور پایه یازدهم

360,000 تومان 288,000 تومان

پکیج جمع بندی روش تست زنی شیمی دهم

360,000 تومان 280,000 تومان

پکیج جمع بندی کنکور شیمی یازدهم

255,000 تومان 198,000 تومان

جمع بندی روش تست زنی شیمی دوازدهم

715,000 تومان 550,000 تومان

روش های تست زنی سالم شیمی یازدهم فصل دوم

135,000 تومان 108,000 تومان

روش های تست زنی شیمی دهم

135,000 تومان 108,000 تومان

روش های تست زنی شیمی دهم فصل دوم

105,000 تومان 84,000 تومان

روش های تست زنی شیمی دوازدهم فصل اول

200,000 تومان 160,000 تومان

روش های تست زنی شیمی دوازدهم فصل چهارم

155,000 تومان 112,000 تومان

روش های تست زنی شیمی دوازدهم فصل دوم

200,000 تومان 160,000 تومان

روش های تست زنی شیمی دوازدهم فصل سوم

160,000 تومان 128,000 تومان

روش های تست زنی شیمی سال یازدهم

210,000 تومان 168,000 تومان

روش های تست زنی شیمی یازدهم – فصل سوم پوشاک

60,000 تومان 30,000 تومان

پکیج جمع بندی شیمی کنکور

درس شیمی یکی از مهم ترین دروس اختصاصی رشته ریاضی و رشته تجربی است. درواقع دانش آموزان رشته که عالقمند به تحصیل در رشته هایی نظیر پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، دارو سازی و امثال آن ها باشد، یا دانش آموزان رشته ریاضی که مشتاق به ادامه تحصیل در رشته هایی نظیر مهندسی نفت، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی و... هستند، باید به طور کامل بر درس شیمی تسلط داشته باشند. زیرا ضریب درس شیمی برای چنین رشته هایی برابر 3 است.

اغلب دانش آموزان در این درس دارای ضعف هستند و بدست آوردن درصد باال می تواند ضامن قبولی شما در رشته و شهر مورد نظرتان باشد.

پوشش تمام نکات، با استفاده از تستهای کامالً منطبق بر کتاب درسی،درسنامههای کامل، برای فهم بهتر مطالب و پاسخ به سواالت کتاب درسی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : کلیه فصول کتاب درسی و حل تست های 10سال اخیر کنکور , تحلیل ویژه سواالت کنکور داخل و خارج می باشد که قابل استفاده برای دانش آموزان سال دهم و سال یازدهم و سال دوازدهم و داوطلبان کنکور نظام جدید می باشد.

ستاد عارف ربیعیان مدرس با تجربه درس شیمی کنکور آسان است و استاد بهترین مدارس کشور و مدرس کالس های المپیاد شیمی، در پکیج کامل شیمی خود با ارائه راهکارها، الگوها ،آموزش مفهومی مفاهیم شیمی وآموزش روش های فوق تستی خود حل سخت ترین سواالت شیمی کنکور را برایتان مثل آب خوردن آسان میکند.