نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

روش تست زنی شیمی دهم 3 فصل

288,000 تومان

روش تست زنی شیمی یازدهم 3 فصل 

336,000 تومان

مجموعه روش های تست زنی اسید و باز

180,000 تومان
مجموعه روش های تست زنی اسید و باز پکیج آموزشی استاد حسین احمدی و استاد عارف ربیعیان شامل 5 حلقه

پکیج جمع بندی شیمی کنکور

درس شیمی یکی از مهم ترین دروس اختصاصی رشته ریاضی و رشته تجربی است. درواقع دانش آموزان رشته که عالقمند به تحصیل در رشته هایی نظیر پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، دارو سازی و امثال آن ها باشد، یا دانش آموزان رشته ریاضی که مشتاق به ادامه تحصیل در رشته هایی نظیر مهندسی نفت، مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی و... هستند، باید به طور کامل بر درس شیمی تسلط داشته باشند. زیرا ضریب درس شیمی برای چنین رشته هایی برابر 3 است.

اغلب دانش آموزان در این درس دارای ضعف هستند و بدست آوردن درصد باال می تواند ضامن قبولی شما در رشته و شهر مورد نظرتان باشد.

پوشش تمام نکات، با استفاده از تستهای کامالً منطبق بر کتاب درسی،درسنامههای کامل، برای فهم بهتر مطالب و پاسخ به سواالت کتاب درسی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل : کلیه فصول کتاب درسی و حل تست های 10سال اخیر کنکور , تحلیل ویژه سواالت کنکور داخل و خارج می باشد که قابل استفاده برای دانش آموزان سال دهم و سال یازدهم و سال دوازدهم و داوطلبان کنکور نظام جدید می باشد.

ستاد عارف ربیعیان مدرس با تجربه درس شیمی کنکور آسان است و استاد بهترین مدارس کشور و مدرس کالس های المپیاد شیمی، در پکیج کامل شیمی خود با ارائه راهکارها، الگوها ،آموزش مفهومی مفاهیم شیمی وآموزش روش های فوق تستی خود حل سخت ترین سواالت شیمی کنکور را برایتان مثل آب خوردن آسان میکند.